Karol C.

Dobrá kvalita služieb, ak sa zamestnanci nestriedajú, je to v poriadku, keď sa striedajú, vznikajú komunikačné skraty. Vcelku možno vyjadriť spokojnosť.