GDPR

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby.

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti KLINER PLUS s.r.o., so sídlom Ulica Vladimíra Clementisa 6643/35 Trnava, IČO: 50475029, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS TT, vložka č.: 43213/T (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom zasielania obchodných informácií a ďalších marketingových aktivít. 

Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.

Spracovanie osobných údajov.

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje Správcovi.

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

potrebujete viac informácií ?

Kontaktujte nás.