Ing. Milan D.

Výborný prístup a dobrá kvalita služieb. Ďakujeme za poskytnuté služby a tešíme sa na pokračovanie.