DEZINFEKCIA

Ozónová dezinfekcia priestorov, realizácia do 24 hodín.

Ozón je najsilnejšie dezinfekčné činidlo. Ničí až 99,9% baktérií, vírusov a plesní bez sekundárneho znečistenia priestoru. Je 50 x účinnejší ako chlór, a na rozdiel od chlóru je biologicky a ekologicky nezávadný. Ozón odstraňuje okrem baktérií, plesní, vírusov aj zápachy, dym, peľ, prach, roztoče. Ozónové čistenie je vhodné pre alergikov, astmatikov a malé deti, nakoľko je nezávadné.

Princíp ozónovej dezinfekcie:

Ozón je najsilnejší oxidačný prvok. Veľmi účinne pôsobí na baktérie a vírusy. Baktérie sú jednobunkové organizmy s jednoduchou štruktúrou. Ozón narušuje ich metabolizmus a to vedie k prasknutiu bunkovej steny a tým k zničeniu baktérií. Vírusy sú nebunkové organizmy, potrebujú k svojmu rozmnožovanie hostiteľskú bunku. Vírus je tvorený nukleónovou kyselinou a bielkovinovým obalom. Ozón narušuje bielkovinový obal vírusu a tým dochádza k zničeniu vírusu. Ozón dokonale likviduje pachy, ako sú napríklad zápach dymu z cigariet, hniloba, zápach zo zvierat atď.

Riziká pri neodbornej manipulácií:

Prítomnosť ozónu je detekovaná čuchom v rozsahu 0,005 ÷ 0,02 ppm. Pri vyšších koncentráciách je vnímaný ako ostro štipľavý zápach. Pri koncentráciách nad 0,1 ppm sa stáva nebezpečným toxickým plynom. Koncentrácia v rozmedzí 0,5 ÷ 1,0 ppm spôsobuje poruchy dýchanie, zníženú spotrebu kyslíka, podráždenie pľúc, ťažkú únavu, bolesť na hrudníku a suchý kašeľ. Pri koncentrácii ozónu v rozmedzí 1-10 ppm sa dostavuje kóma. Nebezpečným pre život a zdravie sa stáva v koncentrácii od 10 ppm. Pri vdýchnutí ozónu sa rýchlo otupujú senzorické schopnosti ho ďalej vnímať. Citlivosť čuchu sa znižuje s každým nadýchnutím.

Disponujeme Osvedčením o odbornej príprave na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. (dočasne nahrádza § 15 ods.  3, písm. b) zákona č. 355/2007 ) 

Cenník:

Cena dezinfekcie zavisí od veľkosti priestorov a náročnosti práce. Pri ozónovej dezinfekcií sa cena pohybuje v rozmedzí 0,05-€ až 0,50-€ za meter kubický, cena chemickej dezinfekcie sa určuje vždy individuálne po obhliadke priestorov.